ડાઉનલોડ હરસોલ ૨૭

એન્રોઇડ એપ્લીકેશન
  ડાઉનલોડ ફોર્મ

BirthdaysNews and Events

 1. Yuvak Mandal-Bhayander

  Shree Harsol 27 Jain Yuvak Mandal (Trust ) Bhy.Dwara Dt: 19/11/16 - Saturday Time 8.00 P.M. BALMUMUKSHU YUG KETANBHAI SHAH NI BANDOLI PARSHWANAGAR NO. 4 (DEVCHAND NAGAR), BHY W. AMNA GHARE THI NI
 2. Central Board 20-Nov-16

  Central Board: Nutan VarshAbhinandan, Vadil Vandna, Diksharthi Abhivadan Program on 20-Nov-16 Sat, Time 2pm-9pm at Ashoka Hall, Nr, D-Mart,Opp Maxus Mall,Bhayander West.Vadilo Mate Malad ane Mumbai th

Admin's Blog

 1. Thought of the Day

  !! જિંદગી ના મિલેગી દોબારા!! તું જ છીણી, તું જ શિલ્પી, અને પથ્થર પણ તું.. ઘડી લે આકાર જીવનનો.. જ
 2. Thought of the Day

  બહુ ઓછા "સગપણ" છે, જેને "નિભાવવા" આજે પણ કોઈ "વિધી "ની જરૂર નથી પડતી..


Powered By Champavadi Parivar(Harsol) - Shree Vadilal Nagindas Shah Parivar.
Developed and Maintained By AMAZING SOFTWARE COMPANY